ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

Επιστροφές και αλλαγές.
Αν για οποιοδήποτε λόγο, δεν είστε ικανοποιημένοι με τα προϊόντα που αγοράσατε, η Coco's Closet θα εκδώσει επιστροφή για το προϊόν εντός 7 ημερών από την αγορά, με την προϋπόθεση το προϊόν να επιστρέφεται στην αρχική συσκευασία, αχρησιμοποίητο και ακέραιο. H Coco's Closet δεν αποδέχεται την ευθύνη για την απώλεια των προϊόντων κατά τη μεταφορά επιστροφής. Τυχόν απώλειες με τον τρόπο αυτό είναι στην ευθύνη του αποστολέα. Όλες οι επιστροφές πρέπει να αποστέλλονται στη διεύθυνση απόδοσης μας που παρέχεται κατόπιν αιτήματος. Είστε υπεύθυνοι για την πλήρη ναυτιλία και την ασφάλιση τα επιστρεφόμενων προϊόντων πίσω σε μας. Δεν δεχόμαστε την ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία των επιστρεφόμενων εμπορευμάτων κατά τη μεταφορά. Απαιτήσεις για απολεσθέντα αγαθά που αποστέλλονται από εσάς πρέπει να αντιμετωπιστεί από εσάς ως τον αποστολέα. Η πολιτική επιστροφής χρημάτων δεν υποστηρίζεται από το κατάστημα.

Ελαττωματικά προϊόντα
Τα προϊόντα μας συσκευάζονται με ασφάλεια και σιγουριά για να εξασφαλιστεί ότι φθάνουν σε άριστη κατάσταση. Ωστόσο, στη διάρκεια μεταφοράς των εμπορευμάτων μπορεί μερικές φορές να υπόκεινται σε κακή μεταχείριση από την μεταφορική εταιρεία και μπορεί να φτάσει σε μια μη ικανοποιητική κατάσταση. Στην απίθανη περίπτωση να συμβεί αυτό, παρακαλώ πάρτε μια φωτογραφία της ζημίας και να επιστραφεί το προϊόν. Aφού λάβουμε και εξετάσουμε το επιστρεφόμενο προϊόν, θα το αντικαταστήσουμε δωρεάν. Αν θα πρέπει να ζητηθεί η επιστροφή, τότε η επιστροφή θα γίνει εντός 7 ημερών από την παραλαβή. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα σας δώσει επίσης το κόστος της επιστροφής ταχυδρομικά τέλη σε ένα ανώτατο όριο των €15,00. 
Τέλος όλα τα προϊόντα που επρόκειτο να επιστραφούν πρέπει να συνοδεύονται με όλα τα παραστατικά που λάβατε κατά την παράδοση.